Pogoji za uporabo spletnih strani

Poslanstvo družbe Magram d.o.o. (v nadaljevanju Magram) je zagotavljanje udobja in zdravega bivanja – omogočiti »doživetje udobja«. Ker želimo biti svetovalec in šele nato prodajalec našim kupcem, smo te spletne strani oblikovali z namenom omogočiti čim popolnejše splošne informacije o izdelkih in storitvah blagovne znamke Magram ter določene informacije o družbi.

Zato vas prosimo, da natančno preberete te pogoje za uporabo, ki se nanašajo na vsakogar, ki obišče te spletne strani in če jih boste še naprej uporabljali, ste pristali na ta pravila. Če se s pogoji ne strinjate, uporabo strani odsvetujemo.

Pravno obvestilo, splošno:

1. Magram je in bo z vso potrebno skrbnostjo pri oblikovanju teh spletnih strani storil vse, da bi se prepričal, da so informacije na teh spletnih straneh res točne in podatki ažurni, vendar za njihovo točnost in celovitost ne more jamčiti in ne prevzema nikakršne odgovornosti.

2. Magram si tudi pridržuje pravico, da vsebino teh spletnih strani kadarkoli, na kakršenkoli način in ne glede na razlog spremeni brez predhodnega opozorila. Za kakršnekoli posledice takih sprememb ne prevzemamo odgovornosti. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

3. Magram, niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, v nobenem primeru ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz ali bi bila v zvezi z obstojem, dostopom, uporabo in/ali nemožnosti uporabe teh spletnih strani in/ali informacij na teh spletnih straneh ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

4. Magram se bo trudil za nemoteno delovanje spletnega mesta, vendar ne more biti odgovoren za kakršnokoli škodo, izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi motenega delovanja spletnega mesta.

5. Vse informacije in podatki, ki so uporabniku dosegljivi na spletnih straneh Magram so samo in zgolj informativne narave in nimajo pravnih posledic, razen kadar je to eksplicitno navedeno.

Vse informacije o družbi, njenih proizvodih in storitvah na spletnih straneh Magram ne predstavljajo pravno-formalne ponudbe proizvodov in storitev. Uradne, pravno-formalne informacije o družbi, proizvodih in storitvah družbe se lahko razlikujejo od informacij na spletnem mestu družbe.

6. Za morebitne spore iz naslova uporabe spletnih strani Magram se uporabi slovenska zakonodaja.

Priporočamo vam, da občasno obiščete našo stran in ponovno pregledate veljavne Pogoje za uporabo spletnih strani saj so ti pravno obvezujoči.

7. Če imate glede upoštevanja teh Pogojev za uporabo spletnih strani še dodatna vprašanja ali pa bi želeli s svojimi predlogi ali komentarji izboljšati njeno kakovost, vas vabimo, da nam to sporočite po elektronski pošti na naslov info@magram.si.

Avtorske pravice:

8. Vse informacije in podobe, objavljene na spletnih straneh Magram, so last družbe Magram d.o.o. in so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Dokumenti, objavljeni na teh spletnih straneh, so lahko reproducirani le v nekomercialne namene, pri čemer morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah in se ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene brez izrecnega dovoljenja Magram. Magram aktivno uveljavlja pravice do intelektualne lastnine v največjem možnem obsegu, ki jo omogoča zakonodaja.

9. Določene informacije na spletnih straneh Magram vsebujejo tudi splošne podatke o proizvodih, ki so le informacije namenjene splošni predstavitvi proizvodov in storitev ter vsebujejo zgolj osnovne podatke. Nobena informacija o posameznem proizvodu znotraj spletnih strani Magram ni podana z namenom dajanja strokovnih nasvetov ali navodil za uporabo proizvodov blagovne znamke Magram, razen če ni to posebej in drugače navedeno.

10. Navedba izdelka ali storitve na spletnih straneh Magram tudi ne pomeni, da Magram ta izdelek ali storitev dejansko trži in/ali ponuja na območju, za katerega se uporabnik spletne strani zanima oziroma od koder uporabnik dostopa na spletne strani. Uporabnik se mora o tem informirati v družbi Magram.

11. Spletne strani Magram vsebujejo tudi informacije tretjih oseb in povezave s spletnimi mesti tretjih. Kjerkoli je po naši oceni to primerno, je temu ustrezno tako tudi označeno. Ne moremo pa poznati ali nadzorovati vsebine teh spletnih strani in informacij, in zato ne moremo prevzeti nobene odgovornosti za te informacije. Povezave na druge spletne strani nudi Magram le kot ugodnost za svoje uporabnike.

12. Možno je, da bi se katerikoli uporabnik spletnih strani Magram odzval s kakršnimikoli informacijami. Magram v zvezi z njimi ne bo prevzel nikakršne odgovornosti. Uporabnika opozarjamo, da bodo v tem primeru te informacije veljale za nezaupne in nezaščitene informacije. Tako si pridržujemo pravico do njihove proste uporabe, razmnoževanja in razkrivanja drugim brez vseh omejitev, pri čemer nam ni potrebno navajati vira. Pridržujemo si tudi pravico, da po prosti presoji in za kakršen koli namen, uporabljamo tudi (in ne samo) ideje, izkušnje, koncepte, znanje ali tehnike, ki so predmet teh informacij ali jih te informacije vsebujejo.

Zaščita zasebnosti, varstvo osebnih podatkov

13. Ta izjava izkazuje trdno zavezanost Magram glede varovanju zasebnosti. Sistem zbiranja in širjenja informacij za naše spletne strani je opisan v nadaljevanju.

14. Osebne podatke, ki nam jih boste posredovali bomo uporabili samo za namene zaradi katerih ste nam jih poslali. Podatke bomo varovali v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Ur. List RS št. 59/1999, 57/2001, 59/2001) in jih nikakor ne bomo posredovali tretjim osebam.

15. Magram samodejno zbira podatki za vodenje evidenc o nekaterih izpolnjenih e-obrazcih na našem spletnem mestu in predvsem za vodenje evidenc o dostopih do nekaterih vsebin znotraj naših spletnih strani. Izključno odgovornost za verodostojnost osebnih podatkov in kontaktnih informacij prevzamejo uporabniki. Kontaktne informacije uporabljamo za vzpostavitev stika z obiskovalcem, kadar je to potrebno. Osebnih podatkov in kontaktnih informacij ne uporabljamo v druge namene ter jih ne razkrivamo tretjim osebam.

16. Vaš IP-naslov bomo uporabili pri ugotavljanju težav s strežnikom in urejanju spletne strani.

17. Nekateri deli spletnih strani Magram včasih odložijo v uporabnikov računalnik posebne informacije, tako imenovane piškotke in druge internetne oznake. Z njimi in nekaterimi drugimi metodami za merjenje obiska spletnih strani pridobimo informacije, kako in katere strani na spletnih straneh obiskujejo uporabniki in v kakšnem številu. Ta tehnologija ne zbira osebnih podatkov o posameznem obiskovalcu strani; te informacije se nahajajo v združeni obliki. Namen te tehnologije in informacij, ki jih posreduje, je izboljšati naše spletne strani in shranjevanje kontaktnih informaci in osebnih podatkov za kasnejše obiske naših spletnih strani.

18. Naše spletne strani vsebujejo tudi povezave z drugimi stranmi. Magram ne prevzema odgovornosti za spoštovanje zasebnosti in za vsebino teh spletnih mest.

19. Za varovanje osebnih podatkov je v veliki meri odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter z ustrezno programsko opremo in protivirusno zaščito.